Norsk Industri

Innhold

Åtte år uten fraværsskader

Aktuelt, Gode historier, Nyhet, HMS og IA

Publisert

Hele åtte år er gått siden siste fraværsskade på Marine Harvest sitt anlegg på Hærøy. Det er ikke tilfeldigheter som gjør at Marine Harvest sin fabrikk på Helgelandskysten kan feire det storslåtte HMS-jubileet.

Siden 2007 har man jobbet svært målrettet med HMS, og oppfordret ansatte til å melde inn ulike avvik på arbeidsplassen.

Det var en stolt fabrikksjef som kunne feire jubileet sammen med sine ansatte mandag:

- Vi setter sikkerheten til våre kollegaer først. Det første man som ny på fabrikken må gjennom, er et introduksjonskurs i HMS og hygiene. Vi registrerer også alle uønskede hendelser i et eget system. Disse episodene gjennomgås grundig og blir fulgt opp med ulike tiltak, sier fabrikksjef Odd Rikard Wik-Iversen.

Fabrikken har også hatt et hovedverneombud i 100 prosent stilling siden 2012.

- Tett og godt samarbeid med et engasjert og dyktig hovedverneombud og det daglige arbeidet med sikkerhetskultur har vært spesielt viktig for å lykkes sier HMS-koordinator Jan Magne Berglund. HMS er ikke noe skippertaksarbeid. Det kreves oppmerksomhet hver time, hver dag hele året rundt.

- Kunnskap om HMS og fokus på det forebyggende arbeidet er etter min erfaring helt avgjørende for å få resultater. Det er gledelig å se at innsatsen Marine Harvest har lagt ned over mange år har gitt så gode resultater. De er et eksempel til etterfølgelse, sier Pernille Vogt, fagsjef HMS i Norsk Industri.