Norsk Industri

Innhold

Arbeidstilsynet gjennomfører tilsynsaksjon i industrien

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

Fabrikk

Foto: Norsk Industri

Arbeidstilsynet skal i uke 11-12 gjennomføre en konsentrert tilsynsaksjon i industrinæringen i hele landet. Norsk Industri er positive til aksjonen og håper den kan bidra til økt kunnskap om hva som kan gjøres for å forebygge skader i industrien.

Industrien tar sikkerhet på alvor, og har blant annet vedtatt en nullvisjon om at ingen skal bli syke eller skadet på jobb i industrien. Våre medlemmer kan også dokumentere kontinuerlig nedgang i personskader alle år siden 1996.

Vi videreformidler her informasjon vi har mottatt vedrørende denne aksjonen.

Hensikt

Hensikten er å sette fokus på arbeidsgivers ansvar for å sikre forsvarlig og sikker bruk, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret i virksomheten.

Bakgrunn

Mange skader og ulykker i industrien. Skadene og ulykkene skjer hovedsakelig i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Manglende maskinsikkerhet er ofte utløsende årsak til skader og ulykker.

Målgruppe
  • Prosessindustri, særlig næringsmiddelindustri
  • Metallindustri
Virkemiddelbruk

I aksjonsukene er det tilsyn, dvs. kontroller, som skal gjennomføres i virksomhetene. En viktig føring for tilsynene er at tilpasset veiledning skal være en viktig del av tilsynet.

Det er flere aktuelle temasider på arbeidstilsynet.no som virksomhetene kan benytte i sitt interne arbeid, f.eks.:

Der det avdekkes brudd på regelverket som kontrolleres, vil Arbeidstilsynet bruke reaksjonsmidlene; pålegg, stans ved overhengende fare og overtredelsesgebyr der dette vurderes som nødvendig.

Norsk Industris vakttelefon for HMS-spørsmål

Har du spørsmål kan vi kontaktes på vår HMS-telefon tlf. 23 08 88 88 mandag til fredag fra kl. 08.00 til 16.00. Vi kan også kontaktes på e-post hmsvakt@norskindustri.no.

Gratis seminar om maskinsikkerhet

Arbeidstilsynet inviterer til gratis seminar om maskinsikkerhet. Seminaret finner sted 10. april i Trondheim. > Les mer og meld deg på

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!