Norsk Industri

Innhold

Antall skader i industrien går ned

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

Personskadetall for 2017 er nå klare. Samlet sett viser disse tallene en riktig utvikling. Antall skader i industrien går ned.

Imidlertid er fem dødsfall etter fire ulykker hos våre medlemmer svært bekymringsfullt. To av de døde var innleide.

Vi registrerer videre en betydelig nedgang i rapporterte tilløp. Tilløp er definert som både hendelser og tilstander som under litt andre forhold kunne gitt personskade samt alle HMS-observasjoner. Vi tolker slike innrapporteringer positivt: jo flere slike rapporter, jo mer informasjon ser vi at bedriften har som kan brukes til å forebygge ulykker. Tendensen har vært at det er sammenheng mellom mange rapporterte tilløp og lavt antall personskader.

Det at antallet slike rapporter går så mye ned, må nå undersøkes. Norsk Industris HMS-utvalg vil se på dette og komme tilbake med eventuelle tiltak.

Statistikken for 2017 omfatter 63 842 årsverk i 190 virksomheter og dekker 51 prosent av de ansatte i medlemsbedriftene til Norsk Industri.

Vi ønsker at flere av våre medlemmer rapporterer tall til oss. Fordeler for bedriften er:

  • Du får et årlig brev med rapport om status i industrien og i din bransje.
  • Som deltaker kan du sammenlikne tall i egen bedrift med tall i bedrifter i egen bransje og med resten av industrien.
  • Du bidrar til at vi kan gi et riktigere bilde av HMS-nivået og utviklingen i industrien.
> Registrer bedriften
> Se Norsk Industris HMS-statistikk

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!