Norsk Industri > Bransjer > Gjenvinning

Gjenvinning

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen gjenvinning, renovasjon, vedlikehold og andre miljøtjenester.

Fakta om gjenvinningsindustrien Avfalls- og gjenvinningspolitikk EUs avfalls- og gjenvinningspolitikk Norsk Returmetallforening Medlemmer

Aktuelle saker

Lite nytt for gjenvinningsindustrien
Statsbudsjettet 2017

Lite nytt for gjenvinningsindustrien

I Statsbudsjettet for 2017 stadfester Klima- og miljødepartementet at politikken på avfallsfeltet skal medvirke til at ressursene i avfallet holdes i kretsløp lengst mulig, og kommer til nytte som råvarer.

Den sirkulære industrien

Den sirkulære industrien

TEKNA inviterer til seminar 8. november om hvilke nye muligheter for industrien som følger av EUs initiativ om sirkulær økonomi.

HMS-seminar 10. november

HMS-seminar 10. november

Faggruppen for HMS i Norsk Returmetallforening og gjenvinningsbransjen i Norsk Industri arrangerer et seminar om personsikkerhet 10. november.

Enighet i gjenvinning

Enighet i gjenvinning

Etter konstruktive forhandlinger, lyktes det å oppnå enighet i meklingen om Miljøoverenskomstene med hhv Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Vil bedre konkurransen

Vil bedre konkurransen

Regjeringen setter ned en arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak som kan styrke konkurransen mellom offentlige og private bedrifter.

Ny rapport om ressurseffektivitet i EU

Ny rapport om ressurseffektivitet i EU

Mange EU-land ser fordeler ved å utnytte materialressurser mer effektivt. Men mer må gjøres for å øke ressurseffektiviteten, mener det europeiske miljøbyrået.

Fagskolen i fokus
Møte med Røe Isaksen:

Fagskolen i fokus

Norge vil i årene fremover ha et stort arbeidskraftbehov. Ikke minst gjelder dette faglært arbeidskraft. Derfor trenger vi en god fagskoleutdanning.

Nyttig seminar for behandlingsanleggene

Nyttig seminar for behandlingsanleggene

Miljødirektoratet, Norsk Industri og NFFA har for tredje året avholdt sitt seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall med tillatelse fra direktoratet. Mye nyttig informasjon ble gitt fra myndighetene til bransjen og vice versa.

Endringer i IKS-loven nødvendig

Endringer i IKS-loven nødvendig

I kommuneproposisjonen for 2017 går det frem at regjeringen vurderer en lovendring som hindrer interkommunale selskaper fra å drive økonomisk aktivitet.

Statens Strålevern med informasjonsplakat

Statens Strålevern med informasjonsplakat

Statens Strålevern får en del henvendelser rundt håndtering av radioaktive kilder. De har nå laget en informasjonsplakat som kan henges opp hos bedrifter der det er behov for slik informasjon.

Når kan lokale forhandlinger starte?
Informasjon om tariffoppgjøret 2016

Når kan lokale forhandlinger starte?

Norsk Industri og Fellesforbundet ble 3. april enige om frontfagsoppgjøret. Etter Fellesforbundets uravstemning 29. april kan bedriftene starte lokale forhandlinger.

HMS-samarbeid med Norsk Gjenvinning

HMS-samarbeid med Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning startet i 2015 et samarbeid med Norsk Industri og valgte å starte HMS grunnkurs - 40-timerskurset - i egen regi. I tillegg gjennomførte de en omfattende HMS-opplæring for nærmere 70 ledere i konsernet.

En forberedelse til lokale forhandlinger
Arbeidsgiver 2016 - 11.-12. april

En forberedelse til lokale forhandlinger

Lønnsoppgjøret for 2016 er over, og det er etterhvert tid for lokale forhandlinger. På Arbeidsgiver 2016 samler vi toppledere, jurister og HR-ansvarlige, og gir deg den sentrale oppdateringen fra oppgjøret.

Ja til konkurranse

Ja til konkurranse

De nordiske konkurransemyndighetene treffer spikeren på hodet når de tar til orde for økt bruk av konkurranse i avfallssektoren.

Ministerbesøk til Norsk Industri

Ministerbesøk til Norsk Industri

Torsdag 3. mars var arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på besøk hos Norsk Industri. Ministeren kom for å holde innlegg på representantskapets møte.

Duket for forbundsvist oppgjør
Tariffoppgjøret 2016

Duket for forbundsvist oppgjør

LOs Representantskap vedtok i dag at årets lønnsoppgjør skal gjennomføres som et forbundsvist oppgjør. Det betyr at frontfaget ved Fellesforbundet og Norsk Industri er først ut, så følger andre oppgjør i privat og offentlig sektor på løpende bånd.

Anniken Hauglie til Arbeidsgiver 2016
Medlemskonferanse

Anniken Hauglie til Arbeidsgiver 2016

Norsk Industri er svært glade for at vår nye arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har takket ja til å delta på konferansen Arbeidsgiver 2016 11.-12. april.

Konjunkturrapport 2016
Nullvekst i industrien, oljeklyngen sliter

Konjunkturrapport 2016

Industrien i Norge får null i omsetningsvekst i 2016, målt mot fjoråret. Oljerelatert industri rapporterer om en omsetningssvikt på seks prosent, mens fastlandsindustrien vokser med tre prosent. Det viser Norsk Industris Konjunkturrapport for 2016, som ble presentert torsdag 28. januar.

PROFF 2017

PROFF 2017

PROFF 2017 er et samarbeid mellom Norsk Industri og LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

Klimagevinst av resirkulering

Klimagevinst av resirkulering

En rapport fra Nordisk Råd dokumenterer positiv klimaeffekt av å resirkulere avfall. Nå er det laget et enkelt sammendrag av rapporten.

Posten valgte Norsk Industri
Blir leverandør av nettbaserte fagbrev i logistikk

Posten valgte Norsk Industri

Posten valgte Norsk Industri som leverandør av nettbasert fagbrev i logistikk.

Mange fordeler med Norsk Industri

Mange fordeler med Norsk Industri

Som medlem i Norsk Industri har du tilgang til en rekke medlemsfordeler. Benytt deg av dem; både rådgivning, juridisk kompetanse, kurs, konferanser og utdanninger, og gunstige økonomiske medlemsfordeler.

Ny rapport om avvikling av avfallsmonopol

Ny rapport om avvikling av avfallsmonopol

Norsk Industri og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) slipper en ny rapport fra Oslo Economics om samfunnsøkonomiske konsekvenser av å avvikle kommunenes monopol på behandling av husholdningsavfall.

Statsbudsjettet 2013 for gjenvinningsindustrien

Statsbudsjettet 2013 for gjenvinningsindustrien

Miljøverndepartementet vektlegger gjenvinning, avfallsminimering og god kontroll på behandlingen av farlig avfall i årets statsbudsjett. Nærings- og handelsdepartementet skriver at hensynene til naturmiljø, verdiskapning og en markedsmessig håndtering er viktige ved utforming av virkemidler på avfallsområdet.

Klimanytte av gjenvinning

Klimanytte av gjenvinning

Formålet med denne rapporten er å synliggjøre klimanytten av dagens material- og energigjenvinning og av økt gjenvinning.