Norsk Industri

Innhold

PBG 13

Alminnelige leveringsbetingelser for leveranser av karosserier og påbygg.

BESTILLING

Gratis for medlemmer av Norsk Industri. For andre kr. 500,-  (per stk., ekskl. mva)

Denne versjonen er tilgjengelig for bestilling:

- PBG 13


Om PBG 13
PBG13 er utarbeidet for å dekke de særlige forholdene som knytter seg til arbeider som gjelder karosserier og påbygg til biler. Betingelsene bygger i stor utstrekning på NL (Alminnelige leveringsbetingelser for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning) og det vises til omtalen av disse. Avvikene fra NL gjelder særbetingelser som følge av det området betingelsene er ment brukt innenfor.

Dette er en ny versjon av BPK03.