Norsk Industri

Innhold

NLS 10

Alminnelige leveransebetingelser for leveranser av mengdevarer av standardkarakter så som mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter, skruer og spiker mellom de nordiske landene.

BESTILLING

Gratis for medlemmer av Norsk Industri. For andre kr. 500,-  (per stk., ekskl. mva)

Disse versjonene er tilgjengelig for bestilling:

- NLS 10 norsk
- NLS 10 engelsk

OM NLS:
NLS 10 er en forenklet kontrakt for levering av mengdevarer, dvs. varer som i alminnelighet vil være lagerholdte. Dette anvendelsesområdet reduserer behovet for flere typer bestemmelser som er inntatt i NL 09 og medfører også at andre kan forenkles.