Norsk Industri

Innhold

NLM 10

Alminnelige betingelser for levering og montering av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige.

BESTILLING

Gratis for medlemmer av Norsk Industri. For andre kr. 500,-  (per stk., ekskl. mva)

Disse versjonene er tilgjengelig for bestilling:

- NLM 10 med info
- NLM 10 engelsk

- NLM 10 kontraktskjema (gratis for alle - last ned)