Norsk Industri

Innhold

HMS-forskriftene for petroleumsvirksomhet

Når det gjelder HMS-forskriftene for petroleumsvirksomhet har Miljødirektoratet, Helsetilsynet i Rogaland, Statens strålevern og Petroleumstilsynet foreslått endringer i følgende forskrifter med veiledninger:

  • Rammeforskriften
  • Styringsforskriften
  • Innretningsforskriften
  • Aktivitetsforskriften
  • Teknisk og operasjonell forskrift

Høringsfristen er 1. oktober 2017.

Eventuelle kommentarer sendes til Hilde Selle innen 28. august 2017.