Norsk Industri

Innhold

Rapport, Havrommet

Publisert

Havnasjonen Norge

Norge er en av verdens ledende havnasjoner. Hva vil være viktig for havnæringene og myndighetene for å sikre fremtidig norsk konkurransekraft?

Rederiforbundet, Norsk Olje & gass, Sjømat Norge, Norges Fiskarlag og Norsk Industri har gått sammen om et felles innspill til arbeidet med havpolitikken, for å bidra med kunnskap om mulighetene i havet og anbefale virkemidler for utviklingen av fremtidens havpolitikk.

Last ned publikasjon