Norsk Industri

Innhold

Vil ha ny satsing på merkevare og design

"Seasons" fra Magnor Glassverk AS. Design: Kristine Five Melvær

"Seasons" fra Magnor Glassverk AS. Design: Kristine Five Melvær

18. oktober 2016 var Norsk Industri i Stortingets Næringskomite og ba om en ny satsing på ferdigvareindustrien, med en norsk eksportutviklingsordning som viktig del.

Vi redegjorde for synspunkter på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 og overleverte et høringsbrev.

En satsing på ferdigvareindustrien må inneholde sentrale områder for en vellykket internasjonalisering, nemlig design, merkevarebygging og nevnte eksportutvikling. I tillegg tok vi opp skattlegging av maskiner i eiendomsskatten og næringsrettet FoU.

Viktig med eksportstøtte

Spørsmålene i etterkant gikk bl.a. på eksportordningen for ferdigvareindustrien. Norsk Industri redegjorde for behovet og hvordan dagens virkemidler innen eksport ikke treffer ferdigvareindustrien, blant annet innen eksportutvikling. Mens våre naboland har slike ordninger knyttet til å utvikle eksporten i nye markeder, senest etablert i Sverige i 2015, har Norge ikke dette. Eksportstøtte vil treffe mange bedrifter og styrke eksport- og internasjonaliseringsmulighetene i viktige markeder og øke antallet eksporterende foretak.

Vi håper at økt kjennskap til ferdigvareindustriens behov, som ikke er dekket av dagens virkemidler, kan bli løst. Det er behov for å se på hvordan tiltak for ferdigvareindustrien kan legges inn med noen ordninger som finnes i dag, men de må justeres og styrkes.