Norsk Industri

Innhold

Viktig med offensivt Petoro og Oljedirektorat

Det er viktig med offensivt Petoro og Oljedirektorat for å få realisert prosjekter.

Det merkes at både OD og Petoro jobber aktivt med å bringe flere nye, store utbyggingsprosjekter frem mot investeringsbeslutning. Blant annet Castberg, Troll fase 3, Snorre expansion, Njord, Snilehorn, Pil, Snadd, Skarfjell, Snøhvit (Askeladd) og Valhall Vestflanke. OD er en pådriver for utbyggingsløsninger som gir god ressursforvaltning, størst mulig verdiskapning og kostnadseffektive områdeløsninger. Petoro er viktig som profesjonell lisenspartner som jobber for å sikre størst mulig inntekter til staten gjennom SDØE porteføljen.

OD har for eksempel konkret vurdert og vært opptatt av verdiskapning og ressursforvaltning for Maria (infrastruktur), Sverdrup (fremtidig økt utvinning innfasing av nye ressurser), Gullfaks og Rutil (samordnet plan for Gullfaks-området), Snorre expansion (brønnbehov og verdiskapning), Åsgard og Kristin (feltsenter-utvikling), Trestakk (fremdrift og havbunnsrammer til Åsgard) og Oda (områdeløsning og samfunnsøkonomi)

Økt verdiskaping

Petoro er en aktiv lisenspartner for å bidra med sin portefølje til å øke verdiskapingen og statens samlede økonomiske interesser. Dette inkluderer økt utvinning i modne felt som Snorre (vurdere havbunnsutbygging, styrke reservepotensialet), Heidrun (økt reservoarforståelse og potensialet), Oseberg (dreneringsstrategi og robusthet) og Troll. Petoro jobber også aktivt for en robust og helhetlig utvikling av Sverdrup-feltet (økt prosesseringskapasitet, avansert økt utvinning) og en helhetlig utvikling i Barentshavet (Snøhvit, Castberg og Hoop-områdene). Det er viktig å ha et sterkt Petoro som pådriver for nye felt, nye brønnmål, utnyttelse av riggkapasitet og etablering av forretnings-løsninger for videreutvikling av feltene og nærliggende funn.

Petoros bidrag til merverdi for SDØE-porteføljen har blitt vurdert til å være 13 – 21 mrd kroner for 2014 og 2015.

Et ferskt eksempel er Dvalin der Petoro kjøpte Maersk Oil og OMV-andeler i lisensen og på denne måten bidro til PUD og kontraktstildelinger.