Videre satsing på næringsrettet FoU

I flere år har det nå vært satset bra på næringsrettet FoU over statsbudsjettet, og populariteten til Skattefunn har tiltatt i år. Derfor stiger statens kostnader ekstra i 2016.

Med økte rammer for 2017 til de populære programmene BIA og DEMO 2000, økte rammer i SkatteFUNN samt økte rammer for innovasjonslån i Innovasjon Norge, vil industrien få mer stimuli til innovasjon neste år.

Veksten i budsjettene for næringsrettet forskning øker til over seks milliarder kroner i både 2016 og 2017. Gjennom inneværende stortingsperiode har det vært en økning i bevilgningene til næringsrettet forskning på over 50 prosent.

I 2016 og 2017 er det første og fremst SkatteFUNN og bevilgningene til forskning inne petroleums som øker. I 2017 holdes forskningsbevilgningene til Nærings- og fiskeridepartementet på samme nivå som i 2016, mens både skatteFUNN og bevilgningene fra OED har økte budsjetter i 2017.

Viktig for økt innovasjon er ikke minst at regjeringen nå gir startsignal for etablering av industrielle testsentre (katapulter), som vi tidligere har omtalt på vår web.

Les mer:
> Jubel for katapult på norsk!
> 50 millioner til katapult-senter (regjeringen.no)