Norsk Industri

Innhold

Ti prosent mer til vei

Aktuelt, Politisk sak, Statsbudsjettet

Publisert

Statsbudsjettet for 2017 øker midlene som er tilgjengelig til investering og vedlikehold av vei med ti prosent til 32,5 milliarder kroner.

I tillegg kommer midler som bompengeselskapene bringer inn til veibygging. Mesteparten av de nye midlene i 2017 kommer via det nye veiselskapet Nye Veier AS. Nye Veier AS har ansvaret for å bygge ut deler av E6 og E18.

Figuren nedenfor viser utvikling av midlene som er tilgjengelig til drift, vedlikehold og investering i vei de siste femten årene.