Ti prosent mer til vei

Aktuelt, Politisk sak, Statsbudsjettet

Publisert

Statsbudsjettet for 2017 øker midlene som er tilgjengelig til investering og vedlikehold av vei med ti prosent til 32,5 milliarder kroner.

I tillegg kommer midler som bompengeselskapene bringer inn til veibygging. Mesteparten av de nye midlene i 2017 kommer via det nye veiselskapet Nye Veier AS. Nye Veier AS har ansvaret for å bygge ut deler av E6 og E18.

Figuren nedenfor viser utvikling av midlene som er tilgjengelig til drift, vedlikehold og investering i vei de siste femten årene.