Svakt om eksportutviklingsordning for ferdigvareindustrien

I statsbudsjettet kommer regjeringen i liten grad tilbake til tiltak for ferdigvareindustrien. Både i behandlingen av Industrimeldingen før sommeren bes det om dette og senere i Regjeringens eksportstrategi varsles tiltak.

- Vi er litt skuffet over at det ikke kommer tiltak nå, men vi er invitert til møte med Næringsministeren om denne saken, sier bransjesjef i Designindustrien i Norsk Industri, Egil Sundet. Det er positivt, og det er som kjent "von i hangande snøre", sier Sundet.

Norsk Industri har foreslått en eksportutviklingsordning som treffer ferdigvareindustrien innen design og merkevare. Ordningens mål skal være å øke eksporten og antallet eksporterende foretak. Den skal særlig rette seg mot å bidra til at små og mellomstore bedrifter får informasjon om internasjonalisering, eksportmarkeder, kontakt med aktører som innkjøpere og forhandlere, presentasjon av norske løsninger og erfaringer med handelshindre. Ordningen vil møte behovene i industrien og bidra til å redusere risiko og kapital-avlastning.

- Riktig nok er det satt av 10 mill kr til en pilotsatsing innenfor Global Growth programmet til Innovasjon Norge i statsbudsjettet. Dette er bra, men programmet er mest innrettet mot kompetansebygging i Norge for bedrifter som ikke allerede eksporterer til valgt marked, sier Egil Sundet.

Ferdigvareindustrien i Norge står for 6 prosent av Norsk vareeksport og har en produksjonsverdi på 121 mrd kroner. Av dette blir om lag halvparten eksportert i dag. Samtidig består denne sektoren av veldig mange små og mellomstore bedrifter som bare i noe grad eksporterer i dag, og her ligger også potensialet for at sektoren bidrag for Norge øker, sier Egil Sundet. Dette potensialet styrkes av den vesentlig større betydningen sektoren har i våre naboland. 

- I Regjeringens eksportstrategi er det en god beskrivelse av ferdigvareindustrien, hvor særlig design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri har en positiv utvikling, sier bransjesjefen.

Denne industrien konkurrerer på merkevare, unike designprodukter, funksjonalitet og kvalitet, miljøvennlig produksjon og lang levetid. Her finner du også de mest kjente norske merkevarene. I Eksportstrategien skriver regjeringen at de vil vurdere tiltak for å bidra til en tettere kobling mellom design- og merkevaredrevet industri og råvareindustrien.