Norsk Industri

Innhold

Statsbudsjettet må bidra til å styrke bedriftenes konkurransekraft

Norsk Industri har sendt høringsinnspill til Finanskomiteen på Stortinget hvor vi ber de prioritere en rekke endringer i forslag til forslaget til neste års statsbudsjett.

2020 er et ekstraordinært år for norsk økonomi. For industrien er det mest oppløftende at investeringene i bedriftene fortsatt er på et høyt nivå. Dette gir økt produksjonskapasitet i årene fremover. Selv om mange industribedrifter sliter i kjølvannet av koronaeffektene, har svak krone, tilpasset lønnsoppgjør og "oljeskattekompromisset" bidratt til at store deler av industrien ikke har vært hardest rammet til nå.

Statsbudsjettet for 2021 må bidra til å styrke bedriftenes konkurransekraft, da mye av industrien fremover vil bli hardere rammet av lavkonjunktur. Dessuten må de kunne stå bedre rustet til å møte mulighetene i markedene etter at pandemien er slått ned.

> Last ned høringsinnspillet