Skipsbygging innenlands

Aktuelt, Maritim, Havrommet, Statsbudsjettet

Publisert

Regjeringen har i statsbudsjettet bekreftet at den åpner for bruk av "markedslån" fra Eksportkreditt til skipsbygging innenlands for norske kunder.

Denne saken har det vært jobbet med i flere år, men blant annet fordi en har ment at slike lån ville stride mot EØS-regelverket har en ikke kommet i mål før nå. Parallelt innføres en ny garantiordning i GIEK, med ramme på 10 milliarder kroner. Ordningen vil etter vedtak i Stortinget kunne bli operativ første halvår 2018.

Norsk Industri er svært glad for at regjeringen nå åpner for bruk av slike lån til ferger, fiskebåter og andre skip som bygges i Norge. Dette vil helt sikkert bidra til at flere fergekontrakter vil ende hos norske verft, og tidspunktet for innføringen av ordningen er viktig for næringen ettersom mange fergestrekninger er ute på anbud eller skal utlyses innen kort tid. Det er viktig for det grønne skiftet at de nye fergene får moderne maskineri og utstyr, og ettersom norsk maritim næring er blant de fremste i verden på høyteknologi, vil bygging av ferger i Norge sikre også miljøet.

Se alle våre saker om statsbudsjettet 2018

Særlig de større skipsverftene har etter en hard nedtur på grunn av oljeprisfallet, søkt å omstille seg til nye markeder. Ordningen vil kunne stimulere til at flere kontrakter vil ende hos norske verft. 

> Les regjeringens pressemelding "Ny ordning for skipsfinansiering"

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!