Skatteforliket følges opp

Aktuelt, Økonomi, Statsbudsjettet

Publisert

Flere skatte- og avgiftsendringer foreslått for 2018

Regjeringen gjennomfører sentrale deler av skattereformen som et bredt stortingsflertall ble enige om i fjor. Bakteppet var en forståelse av at norsk selskapsskatt ikke kan ses på uavhengig av den internasjonale utviklingen – og at formuesskatten svir mest på arbeidende kapital.

Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres derfor fra 24 prosent til 23 prosent for selskaper, og verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler i formuesskatten økes fra 10 prosent til 20 prosent. Reduksjonen i skattesatsen for fastlandsbedriftene, utenom kraftverk, fører til 2,7 milliarder kroner lavere skatt.  For finansnæringsinnføres en særskilt finansskatt, som er ventet å tilsvare finanssektorens del av de 2,7 mrd k.  

Under er siden hvor alle skatte- og avgiftsendringene i statsbudsjettet er oppsummert. Vi viser også til eget oppslag om maskinskatten.

> Se regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2018