Norsk Industri

Innhold

Redusert oljepengebruk i revidert budsjett

Aktuelt, Nyhet, Statsbudsjettet

Publisert

Graf som viser bruken av oljepenger siden handlingsregelen ble etablert i 2001.

Bruken av oljepenger siden handlingsregelen ble etablert i 2001.

I forslaget til Revidert nasjonalbudsjett nedjusterer regjeringen oljepengebruken med 5,6 milliarder kroner til 225,5 milliarder kroner.

Ifølge Statsrekneskapen for 2017 var oljepengebruken i fjor 214 milliarder kroner.

Det er særlig to faktorer som gir mindre bruk av oljepenger: lavere anslag på utbetalingene fra Folketrygden og høyere utbytte fra statens aksjer i børsnoterte selskap, utenom Equinor (tidligere Statoil).

Budsjettimpulsen er uendret på 0,1 prosent. Oljepengebruken går ned, både som andel av Statens pensjonsfond – utland (oljefondet) og som andel av verdiskapingen i fastlands-Norge (Trend BNP for fastlandet) med hhv. 0,2 prosentpoeng til 2,7 prosent og 0,1 prosentpoeng til 7,6 prosent.

Målt mot verdiskapingen i fastlands-Norge er oljepengebruken i budsjettet for 2018 fortsatt rekordhøy etter at fjorårets oljepengebruk ble nedjustert til 7,5 prosent, se figur. Forskjellen i oljepengebruk i løpende kroner mellom fjoråret og foreløpige tall for 2018 er kun 11,5 milliarder kroner. I fjor ble oljepengebruken redusert ytterligere fra Revidert budsjett til Statsrekneskapen med 6,1 milliarder kroner.