Norsk Industri

Innhold

Presenterte vårt syn på statsbudsjettet for Finanskomiteen

14. oktober presenterte direktør Knut E. Sunde vårt syn på Statsbudsjettet på en høring i Finanskomiteen på Stortinget.

Våre synspunkter i korte trekk:

  • Den store satsning innen samferdsel må fortsette, satsningen innen innovasjon og forskning ikke stoppe opp – og skatteleggingen av arbeidende kapital må fortsatt reduseres.
  • Vi er svært fornøyd med at CO2-kompensasjonen for karbonpåslaget i kraftprisen fortsetter.
  • Vi er svært glad for at Regjeringen fortsetter nedtrappingen av eiendomsskatten på arbeidende kapital ved at maskiner og produksjonsutstyr gradvis tas ut av skattegrunnlaget.
  • Vi er fornøyd med Regjeringens forslag om CCS-prosjektene med opprettholdelse av fremdriften.
  • Vi er fornøyd med satsingen på innkjøp både av nye læremiddel og digitalt utstyr og økt utstyrsstipend for elever i videregående opplæring som en del av yrkesfagløftet.
  • Vi er mot at det innføres veibruksavgift på biodrivstoff.
  • Vi fortsetter å etterspørre ordningen som kan løfte eksporten av ferdigvarer.
  • Vi ønsker en endring av avgiften for CO2-avgift på naturgass, LNG.

> Last ned høringsbrevet