Positivt for grønn, norsk verdiskaping

Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Statsbudsjettet

Publisert

Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, er positiv til de endringene som ble bragt inn i neste års statsbudsjett gjennom tøffe forhandlinger mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre.

Særlig understreker Lier-Hansen at den grønne, norske verdiskapingen nå får bedre vilkår sammenlignet med det opprinnelige budsjettet. Han peker spesielt på at Enova styrkes, at det kommer mer penger til naturforvaltning og biologisk mangfold og at miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge tilføres mer midler.

- Endringene som nå er gjort er viktige for en forsert grønn verdiskaping i Norge.  Industrien er her en viktig bidragsyter. Dette har vi vist igjennom de veikart som er utarbeidet eller blir utarbeidet innenfor de ulike industribransjene, sier Stein Lier-Hansen og fortsetter: 

- Å få etablert et godt system for fangst, transport og lagring av CO2 er et avgjørende premiss for at vi skal lykkes med en grønn omstilling i industrien avslutter Stein Lier-Hansen.

Vi er glade for at budsjettavtalen understreker viktigheten av en rask framdrift etter at konseptvalget er tatt høsten 2017.