Permitteringsregelverket videreføres

Aktuelt, Lønn og tariff, Statsbudsjettet

Publisert

Regelverket med max på 52 uker og egenandel på ti dager først og fem dager etter 3o uker videreføres i statsbudsjettet.

Se alle våre saker om statsbudsjettet 2018

Om permitteringsregelverket står følgende:

"Permitteringsregelverket gjør det mulig for bedrifter å tilpasse arbeidskraftkostnadene til variasjoner i etterspørselen. Staten bidrar med økonomisk støtte i form av dagpenger til permitterte arbeidstakere uten lønn. For å gi bedrifter økt mulighet til å holde på kompetent arbeidskraft ved midlertidige innskrenkninger, er det gjort enkelte endringer i permitteringsregelverket. Fra 1. juli 2016 er det innført en ny fem dagers lønnspliktperiode for arbeidsgivere som inntrer etter 30 uker med dagpenger. Samtidig er perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt økt med 19 uker etter disse fem dagene med lønnsplikt. Perioden med lønn eller dagpenger under permittering er dermed økt med 20 uker. Samtidig vil en ny arbeidsgiverperiode etter 30 uker stimulere bedriftene til å gjøre en ny vurdering av behovet for å permittere.

En arbeidsgruppe med partene i arbeidslivet vurderer ulike modeller for arbeidsgiverbetaling ved permitteringer som i større grad enn i dag reflekterer samfunnsøkonomiske kostnader. Det skal også vurderes om arbeidsgiverbetalingen skal variere med konjunkturene og graden av knapphet på arbeidskraft. Arbeidsgruppen sluttfører sitt arbeid senest i juni 2018."

Norsk Industris Knut E. Sunde inngår i omtalte arbeidsgruppe.

- Vi legger derfor til grunn av eventuelle endringer ikke kommer politisk før gruppa har ferdiggjort arbeidet der, sier Sunde i en kommentar.