Oppsummering av Stortingsflertallets budsjettvedtak

Stortinget

Foto: Norsk Industri.

Stortingets flertall (SV og regjeringspartiene) har fattet beslutning om neste års statsbudsjett. Her får du noen refleksjoner fra Norsk Industri rundt viktige saker for industrien.

Formuesskatten

Formuesskatten øker neste år med utrolige 10 milliarder – fra 15 til 25 – på ett år.

– Det er svært alvorlig at et stortingsflertall vedtar så voldsom økt skatt på arbeidende kapital fra ett år til et annet. Dette svekker arbeidet med kapital til omstilling i norskeide bedrifter, da denne formuesskatten inkl penger til utbytteskatt vil bli tatt ut av de samme selskapene, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

> Les mer her (norskindustri.no)

Innovasjon

Følgende tilleggsbeviligninger utover regjeringens budsjettforslag ble vedtatt:

  • Miljøteknologiordningen: 50 millioner kroner
  • Hydrogensatsing: 120 millioner kroner
  • Grønn skipsfart: 50 millioner kroner
  • SIVA testfasiliteter: 40 millioner kroner

Petroleumsforskning ble kuttet med 22 millioner kroner, på toppen av kutt fra regjeringen. I praksis innebærer dette at prosjekter der videreutvikling av lavutslippsløsninger hvor leverandørindustrien er sentral, ikke blir realisert.

Eksport

Stortinget har fattet et verbalvedtak på program til Eksportfinansiering Norge (EksFin - fusjonen av Eksportkreditt Norge og GIEK) for eksport av grønn teknologi. Dette er nok godt ment, men den EksFin deler ut lån og garantier, de driver ikke slike programmer – dette driver imidlertid eksportorganet Norwep med (som ikke fikk reversert kutt på 10 millioner fra ny regjering).

– Hvis det ut av en slik prosess kan komme nye låne- og garantivirkemidler til EksFin (som Hurdalsplattformen åpner for), kombinert med program hvor Norwep kan bli utøvende eksportorgan, så er dette flott, sier Stein Lier-Hansen.

Det er flere andre verbalforslag som peker i god retning industrielt, som vi vil forfølge fremover.

Oljepolitikk 

SV gikk ut av regjeringsforhandlingene på grunn av oljepolitikken. Avlysing av 26. konsesjonsrunde er en endring i norsk oljepolitikk, som industrien ikke støtter.

– Vi forutsetter at regjeringen ikke vil strupe letevirksomheten, selv om 26. konsesjonsrunde utsettes. Vi konstaterer at den midlertidige aktivitetspakken,  samt leting i TFO-områder fortsetter som før, sier Stein Lier-Hansen.

> Se Stortingsvedtaket (sv.no)