Norsk Industri

Innhold

Oljepakke med liten effekt

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Statsbudsjettet

Publisert

Oljeplattform

Foto: Henning Selstad / Equinor

I forbindelse med fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett 12. mai la regjeringen frem sitt skatteforslag for å sikre aktivitet i olje- og gassindustrien som følge av den svært krevende situasjonen norsk leverandørindustri befinner seg i.

Forslaget er tilnærmet likt det som ble presentert fra regjeringen 30. april, og er utformet annerledes enn det en samlet næring har bedt om. Tiltakspakken får med dette ikke den effekten som industrien ønsker.

Flere oljeselskap og analyseselskaper har lagt frem studier som viser at regjeringens forslag ikke vil bidra til at planlagte lønnsomme prosjekter gjennomføres, men stoppes eller blir lagt i skuffen. Dette er konkrete prosjekter som er modnet over tid og som store deler av norsk leverandørindustri hadde forberedt seg på og var klare for å sette i gang med.

Dersom ikke regjeringens forslag blir betydelig forbedret gjennom stortingsbehandlingen kan titusenvis av arbeidsplasser nå gå tapt, gi store ringvirkninger og gi mindre verdiskaping og inntekter til staten i årene som kommer. Slik forslaget er nå, vil det også føre til svekkelse av prosjekter og teknologiutvikling som er viktig i arbeidet med å videreutvikle leverandørindustrien mot grønne løsninger og opprettholdelse av muskler til å kunne oppfylle klimamålene som industrien og myndighetene har satt seg.

Kompetansen og ressursene leverandørindustrien sitter på er viktig for å bidra til det grønne skiftet og til å løse morgendagens utfordringer. Det er derfor viktig at myndighetene bidrar til at aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien kan holde seg oppe gjennom koronakrisen.

- Sammen med organisasjonene i KonKraft, hvor både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er representert, har Norsk Industri fremmet et forslag hvor det ikke blir bedt om skattelette, men om utsatt skatt. Vi vil jobbe videre med Stortinget for å få til nødvendige endringer, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.