Nytt statlig selskap - Fornybar AS

Aktuelt, Energi og klima, Statsbudsjettet

Publisert

«Fornybar AS», som er under opprettelse, skal gjøre investeringer som direkte eller indirekte bidrar til reduserte klimautslipp.

Selskapet skal investere i unoterte selskap og fond med virksomhet i eller ut fra Norge. Mandatet er åpent for at selskapet kan vurdere å investere i selskap med produksjon av fornybar energi i andre land. Ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering skal vektlegges, og «Fornybar AS» skal prioritere lav- og nullutslippsløsninger  som skal bidra til å redusere klimautslipp gjennom investeringer.

Regjeringen foreslår at det bevilges 200 mill. kroner i kapital til det nye investeringsselskapet «Fornybar AS», og at selskapet i 2018 kan forplikte invsteringer for ytterligere 200 mill. kroner som kommer til utbetaling senere år. Regjeringen vil foreslå at bevilgningene blir trappet ytterligere opp i lys av selskapets virksomhet og investeringsmuligheter.

- Vi har tro på at dette blir et svært nyttig virkemiddel for en forsert utvikling av ny klimateknologi, sier direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri.