Nytt investeringsselskap for å redusere klimagassutslipp

Regjeringen foreslår å opprette et nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp.

Investeringsselskapet skal i hovedsak investere i ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering, og skal prioritere lav- og nullutslippsløsninger.

- Norsk Industri er positiv til at det foreslås opprettet et slikt statlig investeringsselskap. I Norsk Industris veikart for prosessindustrien vises det til mange teknologier som kan bidra til betydelige reduksjoner av klimagasser fra industrien. Vi mener det nye selskapet må komme raskt i gang og gis et mandat som gjør at det kan investere i slike store industrielle prosjekter med lange utviklingshorisonter. Eierkonstellasjoner og selskapsstruktur må ikke være til hinder for dette. Norsk Industri ønsker å bidra til videre utforming av selskapets virkeområde.