Notat til Finanskomiteen om Statsbudsjettet

Norsk Industri har sendt inn høringsinnspill til Stortingets finanskomite i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2023.

I notatet fokuserer vi på følgende hovedpunkter:

  • Arbeidsgiveravgift
  • CO2-kompensasjon
  • Økt kraftverksbeskatning
  • Skatt på arbeidende kapital
  • Skattereglene for petroleumsutvinning
  • CO2-avgift – avfallsforbrenning
  • Opprinnelsesgarantier

> Last ned notatet