Notat til Energi- og miljøkomiteen om Statsbudsjettet 2023

Norsk Industri har sendt inn høringsinnspill til Stortingets energi- og miljøkomite i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2023.

I notatet fokuserer vi på følgende hovedpunkter:

  • CO2-kompensasjon
  • CO2-avgift for kvotepliktige avfallsforbrenningsanlegg
  • Opprinnelsesgarantier
  • Forsering av ny kraft- og nettutbygging
  • Skattereglene for petroleumsutvinning
  • Enova

> Last ned notatet