Norsk Industris kommentarer til Statsbudsjettet 2017

Aktuelt, Politisk sak, Statsbudsjettet

Publisert

Norsk Industri var fredag 14. oktober i Stortingets Finanskomite med synspunkter på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.

Vi leverte et fokusert brev om få saker.

Spørsmålene i etterkant var om oljepengebruk og særlig eiendomsskatt på maskiner – sistnevnte brukte vi mest tid i vår innledning.

Vi håper den fastlåste situasjonen rundt eiendomsskatten på maskiner i industrien kan løses opp, men her kan det bli kompromisser som ikke nødvendigvis er de aller beste, men bedre enn dagens situasjon der skatten er vilkårlig og uforutsigbar.