Modernisering må gi resultater

Aktuelt, Politisk sak, Statsbudsjettet

Publisert

I statsbudsjettet for 2017 foreslår Regjeringen å bevilge 440 millioner kroner til IKT-moderniseringer i NAV. Norsk Industri forventer at de store overføringen fører til reell effektivisering og bedre tjenester for brukerne.

- IKT-modernisering av NAV er tildelt store overføringer de siste årene. Norsk Industri forventer at det med overføringen følger klare og ambisiøse effektiviseringskrav, og savner en synliggjøring av kravene i budsjettet, sier direktør Carla Botten-Verboven i Norsk Industri.

Norsk Industris medlemsbedrifter har i følge Botten-Verboven arbeidet målrettet over lang tid for å bedre effektiviteten.

- Mange av våre medlemmer har gjennomført store effektiviseringsprosesser. I slike tilfeller settes det konkrete mål om blant annet frigjorte årsverk og tidsbesparende arbeidsprosesser. Slike målsettinger burde også kommuniseres i statsbudsjettet for bevilgninger av denne størrelsesorden, sier hun.

Nødvendig med omstilling i det offentlige

Botten-Verboven viser videre til at omstilling i offentlig sektor er nødvendig både for å trygge velferden og for å legge til rette for mer privat verdiskaping.

- Offentlige rapporteringskrav skaper mange "tidstyver" for bedriftene. Det er derfor viktig at NAV kontinuerlig jobber med å forbedre sine tjenester i tett dialog med brukerne. Jo mindre tid som brukes på rapportering og krav fra det offentlige, desto mer tid kan brukes på verdiskaping i bedriftene, avslutter hun.