Maskinskatten fjernes

Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Statsbudsjettet

Publisert

Foto: Norsk Industri

Norsk Industri er fornøyd med at regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 vil fjerne maskinskatten for mesteparten av industrien over fem år.

Den norske beskatningen av industriens maskiner i kommunal eiendomsskatt har voldt industrien, rådmenn og rettsapparatet betydelig bry i mange år. Takseringen, praktiseringen og dommene spriker i alle retninger, så flere kommuner har måttet forhandle seg frem til løsninger, ettersom lovverket er uklart. Norsk Industri er derfor fornøyd med at regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 vil fjerne maskinskatten for mesteparten av industrien over fem år.

Det er utallige tvister mellom industribedrifter og kommuner som bidrar til at regjeringen nå foreslår å fjerne maskinskatten. Seneste dom var NorDan-saken der lagmannsretten fjernet 95 % av skattebelastningen bedriften var påført via tingrettens beslutning. Dette viser at kommunenes proveny fra denne skatten uansett er overvurdert og uklar i årene fremover. Det har vist seg nytteløst å klage til kommunene på tvilsomme takster.  I tillegg har større internasjonale aktører som ønsker å legge større aktivitet til Norge, konstatert at de ikke får klart svar på hva maskinskatten blir – og det bidrar til at de da ser seg om etter andre lokaliseringsland. Slik blir det jo absolutt ingen sysselsetting eller skatteinntekter av.

Av hensyn til kommunenes planlegging starter nedtrappingen av maskinskatten først i 2019 – og den er foreslått gradvis fjernet over fem år. Norsk Industri kunne tenkt seg en raskere fjerning av maskinskatten, men vi erkjenner kommunenes behov for omstilling og stiller oss derfor bak regjeringens forslag. Saken har nå vært politisk utredet og diskutert i over åtte år uten beslutning. Gjennom valgkampen har politikere fra de fleste partier uttrykt forståelse for at  lovgiver må ta ansvar og rydde opp.

Se alle våre saker om statsbudsjettet 2018

- Vi appellerer til Stortinget om å følge regjeringens kompromissforslag, med en fortsatt kommunal eiendomsskatt på bygg og tomt, der industrien betaler på linje med alle andre næringer, men ikke mer, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

> Les regjeringens pressemelding "Lette i eigendomsskatten"