Norsk Industri

Innhold

Kutter en milliard i arbeidsgiveravgift for industrien

Aktuelt, Nyhet, Statsbudsjettet, Arbeidsliv

Publisert

Figuren viser grunnlag for arbeidsgiveravgift frem til mars måned. Kilde: SSB

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått at et av tiltakene for å motarbeide de økonomiske virkningene av korona-viruset er en reduksjon i arbeidsgiveravgiften på fire prosentpoeng i to måneder.

For privat sektor er grunnlaget for arbeidsgiveravgiften 80-90 milliarder kroner per måned i 2019/20, men høyere i juni og desember på grunn av økt lønnsutbetaling i disse to måneder. 

Med et utgangpunkt på 90x2 måneder vil en reduksjon i arbeidsgiveravgiften være på 7,2 milliarder kroner for to måneder, hvorav om lag en milliard kroner for industri- og bergverksbedriftene.  Lettelsen i arbeidsgiveravgiften blir 3. termin (mai og juni), for det som skulle vært innbetaling 15. juli. Dette tidspunktet skyves nå ut til 15. oktober, da Skatteetaten trenger mer tid til å få på plass de tekniske løsningene for redusert arbeidsgiveravgift. Dette vil samtidig bedre likviditeten i bedriftene.

Ved å inkludere juni måned i skattelettelsen, vil det for de fleste private bedrifter gjelde måneden for utbetaling av feriepenger. Dette vil være en økt lettelse for de fleste bedrifter da feriepengene som oftest er større enn en månedslønn. Dessuten vil lettelsen inkludere bedrifter som er helt eller delvis nedstengt da feriepengene gjelder 2019. Arbeidsgiveravgiften for feriepenger beregnes og settes til side året før, mens betaling av avgiften skjer når feriepengene utbetales.

Slik formuleres dette i forklaring av regnskapsmessige posteringer av avgiften:

"Ved postering av opptjente feriepenger skal det samtidig posteres påløpt arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger. Dette blir en kostnad i regnskapet det året feriepengene blir opptjent, selv om selve arbeidsgiveravgiften ikke forfaller til betaling før feriepengene faktisk blir utbetalt. Prinsippet for bokføring blir det samme som ved postering av opptjente feriepenger."

Grunnlaget for arbeidsgiveravgiften for juni i 2020 ventes å bli over 110 milliarder kroner og mai ventes å ligge noe lavere, kanskje 70 milliarder kroner i privat sektor. I så fall samlet 180 milliarder kroner som grunnlag for lettelse i arbeidsgiveravgiften, anslått til 7,2 milliarder kroner i lettelse (2,8+4,4).  I revidert nasjonalbudsjett legger Finansdepartementet til grunn en samlet lettelse i arbeidsgiveravgift på om lag åtte milliarder kroner, herav to milliarder kroner til kommuner mv.

Med utgangspunkt i at mai vil være en "normalmåned" etter corona og oljeprisfallet, blir grunnlaget i juni basert på fjorårets feriepenger 50 milliarder kroner høyere, tilsvarende to milliarder kroner i redusert avgift. 

For en bedrift med 100 ansatte med gjennomsnittlig årslønn på 750 000 kroner vil lettelsen være om lag en halv million kroner, mens bedrift med 100 ansatte og 600 000 kroner i gjennomsnittlig årslønn vil lettelsen være på ca. 400 000 kroner, alt etter driftssituasjonen i mai 2020. For større industribedrifter med mange norske ansatte vil lettelsen være flere millioner kroner. 

Tallene for grunnlaget for arbeidsgiveravgift for april får vi fra SSB 29. mai. Som figuren i toppen viser var grunnlaget uendret fra februar til mars, overraskende ut fra innmeldinger til dagpenger.