Kritisk til ny finansiering av Enova

Regjeringen varsler i statsbudsjettet at overføringene til Enova fra og med 2018 erstattes med en ordinær utgiftspost, i stedet for avkastning fra klima- og energifondet.

- Dette er overraskende og uheldig, sier adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen.

I veikartet for prosessindustrien fremheves forutsigbare rammebetingelser som en helt nødvendig forutsetning for videre satsning på prosessindustri i Norge. En nedleggelse av klima- og energifondet, slik regjeringen legger opp til i statsbudsjettet er et steg i feil retning og svært overraskende.

- Finansieringsordningen må ivareta hensynet til behovet for langsiktighet slik at Enova fortsetter å være et viktig redskap for grønn omstilling. Slik regjeringens opplegg nå fremstår svekkes intensjonene som industrien og et samlet politisk miljø stod bak da fondet ble vedtatt i Stortinget, uttaler Lier-Hansen.