Kraftig vekst for SkatteFUNN

SkatteFunn har i 2016 økt til over tre milliarder kroner, viser forslaget til statsbudsjett for 2017. Dette er en økning på 0,6 milliarder kroner fra anslaget på 2015.

Det endelige tallet for 2015 kommer når selvangivelsene er behandlet i desember i år.

I forslaget til statsbudsjett for 2017 foreslås utvidelse av rammene for SkatteFUNN fra 20 til 25 millioner kroner for interne prosjekt og fra 40 til 50 millioner kroner for prosjekt som involverer prosjekt med samarbeidspartnere som Sintef. De fleste som bruker ordningen er bedrifter som er etterskuddslignet, noe som betyr at ordningen ikke vil øke særlig i 2017, men utvidelsen vil få fullt gjennomslag i statsbudsjettet for 2018.

SkatteFUNN er nå det desidert viktigste virkemiddelet for næringsrettet forskning.

Figuren viser utviklingen i SkatteFUNN siden oppstarten i 2002.