Kommentarer til Statsbudsjettet 2018

Aktuelt, Politisk sak, Nyhet, Statsbudsjettet

Publisert

Norsk Industri leverte 23. oktober kommentarer til Statsbudsjettet til Finanskomiteen. Les brevet her.