Hva skjer på skatteområdet?

Aktuelt, Politisk sak, Økonomi, Statsbudsjettet

Publisert

I forslaget til statsbudsjettet for 2017 foreslås det flere endringer på skatteområdet.

Stortinget fattet et skatteforlik i fjor. Det får konsekvenser for selskapsskatten, formuesskatten og startavskriving på maskiner.

Selskapsskatt

Selskapsskatten er for neste år foreslått redusert ett prosentpoeng til 24 prosent - og i henhold til skatteforliket vil den i 2018 gå ytterligere ned til 23 prosent. På denne måten blir Norge et land som er tettere på nabolandene i denne beskatningen.

Formuesskatt

Formuesskatten reduseres, i henhold til skatteforliket. Satsen forblir som i år, men verdsettelsesgrunnlaget for arbeidende kapital (aksjer, driftsmidler mm) reduseres fra 100 til 90 prosent. For ikke-børsnoterte aksjeselskaper trer dette i kraft med virkning for inntektsåret 2016. I henhold til forlik på Stortinget vil denne rabatten øke året etter ved at verdsettelsesgrunnlaget da settes til 80 prosent.

Beskatning av maskiner

Startavskrivingen for maskiner på 10 prosent første året, utgår neste år. Det var del i skatteforliket i fjor.

Dessverre fremmer ikke regjeringen noen endringer i beskatningen av maskiner i den kommunale eiendomsskatten – en skatt som har plaget industribedrifter over flere år – og vært en hyppig gjest i rettsapparatet. Regjeringen fremmet i fjor et forslag om å fjerne skatten, men dette førte til et ramaskrik fra svært mange kommuner. Deretter er saken lagt på is, noe vi synes er sterkt beklagelig. Vi håper Stortinget i høst vil ta initiativ til et kompromiss på dette området.