Norsk Industri

Innhold

Høring om Statsbudsjettet i energi- og miljøkomiteen

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Statsbudsjettet

Publisert

22. oktober deltok Norsk Industri i høring i Stortingets energi- og miljøkomite om Statsbudsjettet 2020.

Blant sakene som ble tatt opp var regjeringens forslag om å avvikle fritak for CO2-avgift for naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske prosesser og mineralogiske prosesser. Det har kommet frem en rekke eksempler på at avgiftsforslaget gir for høy belastning på enkeltbedrifter i eksportindustrien. Dette gjelder både kvotepliktige industribedrifter og mindre industribedrifter, som faller utenfor EUs kvotesystem. Norsk Industri inviterte til dialog med Stortinget for å finne frem til virkemidler som reduserer klimagassutslippene fra slike prosesser.

> Last ned høringsbrev

> Last ned bakgrunnsnotat