Norsk Industri

Innhold

Høring om Statsbudsjettet i Arbeids- og sosialkomiteen

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff, Statsbudsjettet

Publisert

Høring på Stortinget

Organisasjonsdirektør Carla Botten-Verboven og advokat Terje Hovet på høring på Stortinget med Arbeids- og sosialkomiteen vedrørende Statsbudsjettet 2020 17. oktober. Skjermdump: stortinget.no

17. oktober deltok Norsk Industri ved direktør Carla Botten-Verboven og advokat Terje Hovet på høring på Stortinget med Arbeids- og sosialkomiteen vedrørende Statsbudsjettet 2020.

Overordnet sett er Norsk Industri ikke kritisk til Statsbudsjettet for 2020, men det er enkelte forhold som bør hensynstas i større grad. I denne forbindelse fikk komiteen høre våre synspunkter om at dagens permitteringsordning anses som rigid og moden for endringer. Vi mener blant annet at forlenget arbeidsgiverperiode som ble innført fra 1. januar 2019 må reverseres.

Av andre temaer vi valgte å ta opp med Arbeids- og sosialkomitteen var vår positive holdning til videreføringen av IA-avtalen samt at endringer i regelverket for OTP må avventes frem til ny AFP-ordning er avklart.

> Last ned høringsnotatet