Norsk Industri

Innhold

Høring om Statsbudsjettet 2019 i Utenriks- og forsvarskomiteen

Aktuelt, Nyhet, Teknobedriftene, Statsbudsjettet

Publisert

Skjermdump fra høring

Skjermdump: Stortingets nett-tv

Norsk Industri deltok 8. november i høring om neste års statsbudsjett i Utenriks- og forsvarskomiteen. Vi var representert ved konserndirektør Sissel Solum fra Nammo og styremedlem i Norsk Industri og konserndirektør samfunnskontakt Even Aas fra Kongsberg Gruppen.

Norsk Industri fokuserte på følgende saker:

  • Et stabilt og forutsigbart regime for eksportkontroll er en forutsetning for at norsk forsvarsindustri skal forbli en troverdig og pålitelig leverandør og partner i det internasjonale markedet.
  • Industrien er enig i at kontrollen med eksport av forsvarsmateriell fortsatt skal være restriktiv og forutsigbar
  • Eksport er en forutsetning for en forsvarsindustri i Norge. Industrien må derfor ha rammevilkår som er forutsigbare og på linje med konkurrentenes.
  • Et stabilt regelverk og forutsigbar praktisering er en forutsetning for en nasjonal forsvarsindustri og for Forsvarets evne til å løse sine oppgaver
  • En helhetlig og konsistent politikk som forvaltes av UD sikrer at all relevant informasjon blir vurdert ved behandling av søknader om eksportlisens
  • Eksport av forsvarsmateriell fra Norge og norsk industris deltagelse i flernasjonale forsvarsmateriellprosjekter, er en forutsetning for at industrien skal kunne fortsette å styrke og videreutvikle et høyteknologisk kompetansemiljø med høy verdiskapning og betydelige ringvirkningseffekter i mange lokalsamfunn i hele landet.

> Last ned høringsbrevet