Norsk Industri

Innhold

Høring om Statsbudsjettet 2019 i Utdannings- og forskningskomiteen

Aktuelt, Nyhet, Statsbudsjettet

Publisert

Skjermdump

Skjermdump fra Stortingets nett-tv.

Direktør Knut E. Sunde var 25. oktober på høring i Stortingets utdannings- og forskningskomite.

Norsk Industri la vekt på blant annet:

  • Innenfor budsjettrammene er det lagt til rette for at investeringer i forskning og innovasjon styrkes. Blant annet ved at regjeringen foreslår i statsbudsjettet at arbeidende kapital skattlegges mildere ved at rabatten på aksjer i formuesskatten økes til 25% og bedriftsskattesatsen settes ned til 22%. Det er vår vurdering med nær kontakt med flere hundretalls industriledere at økt rabatt på arbeidende kapital, lavere selskapsskatt og den vedtatt nedtrapping av eiendomsskatt på maskiner vil øke satsingen og investeringene.
  • Det er viktig at mye av pengebruken rettes inn mot en forsterkning av innsatsen til næringsrettet forskning og innovasjon.
  • Vi er godt fornøyd med at viktige brukerstyrte programmer som BIA, Maroff og EnergiX sikres en fortsatt vekst med budsjettforslaget.
  • Vi forstår ikke hvorfor det er foreslått en reduksjon i bevilgningen til SFI-programmet (Senter for Forskningsdrevet Innovasjon) på om lag 8,3 mill kr. SFI-ordningen har etablert seg som en viktig arena hvor akademia og bedrifter jobber sammen om å løse reelle utfordringer som bedriftene har identifisert. Vi ønsker en vekst i SFI-ordningen på 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019.

> Les brevet til komiteen