Norsk Industri

Innhold

Høring om Statsbudsjettet 2019 i Transport- og kommunikasjonskomiteen

Aktuelt, Nyhet, Statsbudsjettet

Publisert

Norsk Industri deltok på høring om Statsbudsjettet 2019 i Transport- og kommunikasjonskomiteen 17. oktober.

Norsk Industri trakk frem viktigheten av å videreutvikle vår ledende posisjon innen miljøvennlig skipsfart. Vi påpekte ellers at eksportbedriftene er svært fornøyd med at noe av oljepengene er brukt til å bygge ut hovedveiene i Norge de siste seksten årene, etter at vi fikk handlingsregelen. De 10 700 kilometrene med riksvei er betydelig forbedret siden 2001, og det kommer ytterligere forbedringer i inneværende planperiode for Nasjonal transportplan (NTP). Det er fullt mulig å få bygget ut mesteparten av riksveinettet til god standard innen 2030.

Fylkesveiene står det dårligere til med, og Norsk Industri vil gjøre en analyse av fylkesveinettet som vil være klar før påske neste år. Komiteen så frem til den kommende fylkesveianalysen.

> Les brevet til komiteen