Norsk Industri

Innhold

Høring om Statsbudsjettet 2019 i Energi- og miljøkomiteen

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Statsbudsjettet

Publisert

Stein Lier-Hansen på høring i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget 23. oktober 2018 om Statsbudsjettet for 2019.

Stein Lier-Hansen på høring i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget 23. oktober 2018 om Statsbudsjettet for 2019.

23. oktober deltok adm. dir. Stein Lier-Hansen i høring om Statsbudsjettet 2019 i Stortingets energi- og miljøkomite.

Norsk Industri fokuserte på følgende:

  • Vi er godt fornøyd med at det er satt av 175 millioner kroner for videre arbeid med fullskala CO2-fangst og -lagring i Norge. For å sikre en profesjonell og industriell gjennomføring av prosjektet, må det bevilges tilstrekkelig midler i statsbudsjettet for fasen etter forprosjektene. Regjeringen omtaler at et foreligger et budsjettbehov i 2019 for perioden før investeringsbeslutning, men vi er usikre på om omtalen innebærer at det gis konkrete bevilgninger. Vi ber derfor komiteen sørge for at det bevilges midler som gir nødvendig trygghet og forutsigbarhet for en effektiv fremdrift.
  • Vi er bekymret for at regjeringen ikke er tydeligere på at en investeringsbeslutning må skje i 2020, da utsettelse til 2021 betyr at nøkkelpersonell forsvinner og øker risikoen for at det ikke blir noe prosjekt.
  • Nettariffer: Norsk Industri mener det er uheldig at gjennomgående tariffer for industri overhodet ikke drøftes.
  • Opprinnelsesgarantier: Norsk Industri mener ordningen må endres på en måte som, uavhengig av opprinnelsesgarantier, ikke skaper feilaktig tvil om at elektrisk kraft omsatt i Norge er fornybar-basert.
  • Tiltak for overgang til mindre karbon-intensiv energiforsyning: . Vi ber om at det vurderes om Enova igjen skal få bruke virkemidler for å bidra til en siste "fyringsolje-dugnad" i fastlandsbedriftene.

> Les brevet til komiteen