Norsk Industri

Innhold

Grunnrenteskatt på havbruk legges bort

Foto: AdobeStock

Merder i havet

I revidert nasjonalbudsjett går regjeringen inn for at det ikke innføres noen grunnrenteskatt på havbruksnæringen.

- Dette er en viktig beslutning som vil føre til at flere små og store prosjekter som i mellomtiden er lagt på is, vil kunne bli realisert. Med norsk leverandørindustri godt posisjonert, blir dette kjærkommen aktivitet i dagens situasjon, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Regjeringen foreslår innføring av en produksjonsavgift på 40 øre kiloen, til havbrukskommunene og fylkeskommunene. Provenyet blir ca. 500 millioner årlig. Dette er omtrent på nivået som Norsk Industri, Sjømat Norge og oppdrettskommunene (NFKK) har diskutert. Organisasjonene har omtalt dette som arealleie, men realitetene er de samme. Norsk Industri tar dette forslaget til etterretning.

Regjeringen foreslår i tillegg at staten fra 2022 tar 75 prosent av salgs- og auksjonsinntektene til Havbruksfondet for økt kapasitet og nye tillatelser – mens det i dag er en langt lavere prosent til staten.

- Sistnevnte punkt er i utgangspunktet ikke så relevant for Norsk Industri. Men ved at staten tar en større andel av konsesjonsbetalingen til statskassa på denne måten – er det enda større grunn til å tro at temaet grunnrenteskatt er dødt for alltid. Det er viktig for investeringene fremover, ettersom næringen fortsatt har ønske om å investere mange milliarder private kroner i årene fremover, sier Sunde.

> Les mer her (regjeringen.no)