Gode vannkraftprosjekter må realiseres

Aktuelt, Energi og klima, Statsbudsjettet

Publisert

I sitt forslag til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen nok en gang å øke særskatten på vannkraft ved å øke grunnrenteskatten, når selskapsskatten settes ned.

Siden 2013 har grunnrenteskatten økt fra 30 prosent til hele 35,7 prosent. Dette kommer i tillegg til normal selskapsskatt, eiendomsskatt, naturressursskatt og konsesjonsavgift.

- Det er viktig at vi legger til rette for samfunnsøkonomisk fornuftig opprustning og utvidelse av norsk vannkraft. Dagens skatteregime fører dessverre til at mange samfunnsøkonomisk lønnsomme opprustingsprosjekter ikke blir realisert. Vi må finne en løsning på dette. En start vil være å avvise ytterligere økning i grunnrenteskatten fra 2017-nivået på 34,3 og øke den såkalte skjermingsrenten til 2,5% (justert for årlig inflasjon), uttaler Stein Lier-Hansen i en kommentar.