Et budsjett for verdiskaping

Aktuelt, Politisk sak, Nyhet

Publisert

Fortsatt bruker Regjeringen for mange Oljefond-milliarder, men innretningen av denne pengebruken – til forskning, samferdsel og redusert skatt på arbeidende kapital – samsvarer godt med det Norsk Industri i lang tid har bedt om.

Det sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri om statsbudsjettet, som ble presentert 6. oktober.

Lier-Hansen har merket seg at Regjeringen i Trontalen varslet økt fokus på privat verdiskaping i Norge.

– Det er helt nødvendig for å trygge velferden at det legges til rette for mer privat verdiskaping. Samtidig er det påkrevet at det offentlige Norge gjennomfører samme type omstilling som eksportindustrien har jobbet med over lang tid.

Norsk Industri er tilfreds med at den samlede forskningsinnsatsen neste år vil overstige 6 milliarder kroner.

– Det er viktig at virkemiddelapparatet innrettes slik at pengene derfra støtter opp om industriens verdiskaping. Det opplever vi at skjer, ikke minst når det gjelder testsentre for industrien og Enovas samarbeid med industrien om å kutte utslipp og effektivisere produksjonen.

Samferdsel på topp

At samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er budsjettvinneren fremfor noen, gleder Norsk Industris administrerende direktør:

– Vi har store samferdselsutfordringer i Norge. Vi har et etterslep på vei, bane og havner som må dekkes inn, for at næringsliv og industri skal få de moderne samferdselsløsningene som konkurrentene i andre land nyter godt av.

Lier-Hansen skulle gjerne sett den særnorske formuesskatten redusert så det monner. Reduksjonen på arbeidende kapital som kommer i statsbudsjettet, er etter hans mening god, men for lite, for sent:

– Det tar dessverre for lang tid å bli kvitt formuesskatten, som rammer norske private eiere og som legger beslag på penger som kunne ha blitt brukt til å styrke bedriftene og arbeidsplassene.