Enova et viktig virkemiddel for industrien

Aktuelt, Statsbudsjettet

Publisert

Fra og med 2018 legges det opp til at avkastningen fra Klima- og energifondet erstattes med ordinære bevilgninger som er frikoblet fra rentenivået.

Det foreslås en samlet bevilgning til Enova på om lag 2,7 milliarder kroner i 2018. Dette er i tråd med avtalen mellom Enova og Olje- og energidepartementet.

Norsk Industri har tidligere pekt på at avkastninger fra et fond, gir større forutsigbarhet for industrien. Med den nye ordningen er det derfor viktig at de årlige bevilgningene til Enova er i samsvar med industrienes behov for risikoavlastning. Bevilgningene må være på et høyt nivå og ha nødvendig fleksibilitet slik at de også i fremtiden kan bidra til å løfte store industriprosjekter.

- Det er derfor svært viktig at bevilgningene som er foreslått ikke reduseres i budsjettprosessen i Stortinget, kommenterer Ole Børge Yttredal, direktør i Norsk Industri.