CO2-kompensasjonsordning for industrien

Aktuelt, Statsbudsjettet

Publisert

Bevilget beløp til CO2-kompensasjon reduseres fra 671 millioner kroner for 2017 til 496 millioner kroner i 2018.

Reduksjonen skyldes ikke endret praksis for ordningen, men er ifølge departementet en reduksjon som følge av lavere kvotepris.