Norsk Industri

Innhold

Bremsene på for utvikling av karbonfangst

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Statsbudsjettet

Publisert

I forslaget til statsbudsjett 2018 skaper regjeringen stor usikkerhet om satsingen på karbonfangst og -lagring. I realiteten fjernes satsingen på fullskalaanlegg for karbonfangst ved at bevilgningen reduseres fra 360 til 20 millioner kroner.

Svært skuffende og et skudd for baugen overfor en næring som er svært offensiv og viser vilje til å ta ansvar.

Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri

- Dette er svært skuffende og et skudd for baugen overfor en næring som er svært offensiv og viser vilje til å ta ansvar, kommenterer adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. 

Industrien har gjennomført store reduksjoner i klimagassutslippene siden 1990. Nå ønsker den å fjerne resten av utslippene. Norsk prosessindustri har satt seg djerve mål og viser i sitt veikart at det er mulig å øke verdiskapingen samtidig som utslippene reduseres til null i 2050.

En viktig forutsetning for å nå målet i veikartet er at vi får etablert en fullskala verdikjede for fangst, transport og lagring av CO2. Industribedriftene Yara og Norcem har kommet langt i sin planlegging av fullskala fangstanlegg. Også forbrenningsanlegget på Klemetsrud er godt i gang med sitt prosjekt. Progresjonen har vært god og dialogen med Gassnova og Olje- og energidepartementet har vært konstruktiv. Helt til nå.

- Nå settes all innsatsen som er lagt ned i spill.  Industrien trenger kontinuitet og kan ikke holdes med prat og utsettelser. Dette er internasjonale konsern som har vist vilje til å satse, men det er grenser for hvor stor tålmodighet vi kan forvente at de skal vise. Dette er ingen god nyhet for industrien og klimaet, uttaler Lier-Hansen.

Regjeringens nølende tilnærming kan i verste fall bety at vi går glipp av en forsert utvikling i prosessindustrien og vi mister store muligheter til eksport av klimateknologi fra leverandørindustrien som vil kunne bidra vesentlig til klimagassreduksjoner i verden, avslutter Stein Lier-Hansen.