Norsk Industri

Innhold

Vil ha melding om helseindustrien

Stortinget har vedtatt i behandlingen av Industrimeldingen at den ønsker en stortingsmelding om helseindustrien.

Den må bl.a. inneholde følgende:

 • Utnytte Norges fortrinn og ha som mål at Norge blir ledende i Europa på e-helse innen 2025.
 • Et tydeligere innovasjonsmandat for hele helsesektoren og sørge for mer innovasjon i offentlige anskaffelser, slik at hjemmemarkedet styrkes.
 • Bedre tilrettelegging for kliniske studier og bruk av helseregistre.
 • Sørge for at forskningen når pasientene gjennom sterkere kultur og bedre insentiver for kommersialisering.
 • Styrke tilgangen til risikokapital.

> Les mer her (lmi.no)

Alle saker om Industrimeldingen:

 1. Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Industrimeldingen industrimeldingen

  Alle vil industrien vel

  Til tider ble det en noe valgkamppreget debatt da industrimeldingen var tema for Norsk Industris frokostmøte onsdag på Arendalsuka. Det var et meget engasjert panel, og fullt hus.

 2. Aktuelt, Politisk sak, Nyhet, Industrimeldingen industrimeldingen

  Stortinget verdsetter industrien

  Innstillingen fra Stortingets Næringskomite om regjeringens Industrimelding, som tok utgangspunkt i at industrien på en rekke områder er annerledes enn andre næringer, er nå klar.