Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Vil ha melding om helseindustrien

Stortinget har vedtatt i behandlingen av Industrimeldingen at den ønsker en stortingsmelding om helseindustrien.

Den må bl.a. inneholde følgende:

 • Utnytte Norges fortrinn og ha som mål at Norge blir ledende i Europa på e-helse innen 2025.
 • Et tydeligere innovasjonsmandat for hele helsesektoren og sørge for mer innovasjon i offentlige anskaffelser, slik at hjemmemarkedet styrkes.
 • Bedre tilrettelegging for kliniske studier og bruk av helseregistre.
 • Sørge for at forskningen når pasientene gjennom sterkere kultur og bedre insentiver for kommersialisering.
 • Styrke tilgangen til risikokapital.

> Les mer her (lmi.no)

Alle saker om Industrimeldingen:

 1. Aktuelt, Politisk sak, Nyhet, Industrimeldingen industrimeldingen

  Stortinget verdsetter industrien

  Innstillingen fra Stortingets Næringskomite om regjeringens Industrimelding, som tok utgangspunkt i at industrien på en rekke områder er annerledes enn andre næringer, er nå klar.

 2. Aktuelt, Politisk sak, Nyhet, Energi og klima, Industrimeldingen industrimeldingen

  CO2-kompensasjonsordningen sikret også etter 2020

  CO2-kompensasjon er et avgjørende virkemiddel for å hindre karbonlekkasje. En samlet komite forsterker nå formuleringen i Industrimeldingen og viser til at hele handlingsrommet som blir gitt av EU skal benyttes fullt ut.