Opprinnelsesgarantier til revisjon

Et av Norges viktigste konkurransefortrinn er fornybar kraft. Finansielle instrumenter skal ikke bidra til forvirring rundt dette.

Forslag til vedtakene lyder som følger:

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil understreke at det må være sammenheng mellom fysisk krafteksport og eksport av opprinnelsesgarantier, og ber regjeringen sikre en praktisering av opprinnelsesgarantiordningen som ivaretar et slikt prinsipp.

- Vi deler her mindretallets vurdering og mener dette må være førende inn i den evalueringen av ordningen som Olje- og energidepartementet nå holder på med. Opprinnelsesgarantier sår på feilaktig grunnlag tvil om norske industrivarers lave karbonavtrykk og risikerer å utvanne fordelene av å bruke fysisk fornybar energi til fremstilling av industrivarer. Handlingsrommet for endring av opprinnelsesgarantisystemet er stort innenfor det gjeldende fornybardirektivet. Det er ingen grunn til å vente til etter 2020 med å gjøre nødvendige endringer, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.