Norsk Industri

Innhold

Opprinnelsesgarantier til revisjon

Et av Norges viktigste konkurransefortrinn er fornybar kraft. Finansielle instrumenter skal ikke bidra til forvirring rundt dette.

Forslag til vedtakene lyder som følger:

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil understreke at det må være sammenheng mellom fysisk krafteksport og eksport av opprinnelsesgarantier, og ber regjeringen sikre en praktisering av opprinnelsesgarantiordningen som ivaretar et slikt prinsipp.

- Vi deler her mindretallets vurdering og mener dette må være førende inn i den evalueringen av ordningen som Olje- og energidepartementet nå holder på med. Opprinnelsesgarantier sår på feilaktig grunnlag tvil om norske industrivarers lave karbonavtrykk og risikerer å utvanne fordelene av å bruke fysisk fornybar energi til fremstilling av industrivarer. Handlingsrommet for endring av opprinnelsesgarantisystemet er stort innenfor det gjeldende fornybardirektivet. Det er ingen grunn til å vente til etter 2020 med å gjøre nødvendige endringer, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

 

Alle saker om Industrimeldingen:

  1. Aktuelt, Politisk sak, Nyhet, Industrimeldingen industrimeldingen

    Stortinget verdsetter industrien

    Innstillingen fra Stortingets Næringskomite om regjeringens Industrimelding, som tok utgangspunkt i at industrien på en rekke områder er annerledes enn andre næringer, er nå klar.

  2. Aktuelt, Politisk sak, Nyhet, Energi og klima, Industrimeldingen industrimeldingen

    CO2-kompensasjonsordningen sikret også etter 2020

    CO2-kompensasjon er et avgjørende virkemiddel for å hindre karbonlekkasje. En samlet komite forsterker nå formuleringen i Industrimeldingen og viser til at hele handlingsrommet som blir gitt av EU skal benyttes fullt ut.