Norsk Industri

Innhold

CO2-kompensasjonsordningen videreføres etter 2020

Norsk Industris innspill til Regjeringen arbeid med industrimeldingen er i stor grad basert på veikartet som er utarbeidet for prosessindustrien.

- Det er gledelig at det etter statsministerens og næringsministeren pressekonferanse i dag fremkommer at flere av våre forslag har fått gjennomslag og bred omtale i meldingen, sier direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industris energi- og miljøavdeling.

> Se veikart for prosessindustrien

For industrien er bunnplanken for videre satsning i Norge at det legges til rette for at vi også i framtida skal ha sikkerhet for tilgang på kraft til konkurransedyktige priser. I den sammenheng er det viktig at regjeringen i meldingen har understreket at den vil videreføre ordningen for kompensasjon for klimapåslaget i kraftprisen, såkalt CO2-kompensasjon, også etter 2020.

Tautrekkingen om innretningen for ordningen pågår nå i Brussel mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen. Regjeringen må jobbe aktivt inn mot denne prosessen for å sikre et handlingsrom som gir en god løsning for norske industribedrifter også etter 2020.

- Regjeringen vil etablere Prosess21 som et forum for samhandling mellom prosessindustrien og beslutningstakerne. Vi ser frem til å bidra til utformingen og etableringen av Prosess21, avslutter Ole Børge Yttredal.

> Se lansering av regjeringens industrimelding her

Relaterte saker:

 1. Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Forskning og innovasjon, Havrommet, Materialrommet, Designrommet, Industrimeldingen industrimeldingen, katapult

  Tydelig at Regjeringen vil ha mer industri i Norge

  Det vi 30. mars 2017 har fått høre om Regjeringens industrimelding, er godt nytt for industrien. Signalene er ikke til å ta feil av: Regjeringen vil ha mer industri i Norge.

 2. Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Havrommet, Materialrommet, Designrommet, Industrimeldingen katapult, industrimeldingen

  Nye satsinger i industripolitikken

  Regjeringen lanserte 30. mars 2017 en ny garantiordning for eksportrelaterte investeringer, som ligner mye på et forslag Norsk Industri oversendte regjeringen for et år siden.

 3. Aktuelt, Fagartikkel, Aluminium, Treforedling, Energi og klima veikart

  Overleverte veikartet for prosessindustrien

  På Industrikonferansen 2016 ble Veikart for prosessindustrien overlevert fra Norsk Industri til Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!