CO2-kompensasjonsordningen videreføres etter 2020

Norsk Industris innspill til Regjeringen arbeid med industrimeldingen er i stor grad basert på veikartet som er utarbeidet for prosessindustrien.

- Det er gledelig at det etter statsministerens og næringsministeren pressekonferanse i dag fremkommer at flere av våre forslag har fått gjennomslag og bred omtale i meldingen, sier direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industris energi- og miljøavdeling.

> Se veikart for prosessindustrien

For industrien er bunnplanken for videre satsning i Norge at det legges til rette for at vi også i framtida skal ha sikkerhet for tilgang på kraft til konkurransedyktige priser. I den sammenheng er det viktig at regjeringen i meldingen har understreket at den vil videreføre ordningen for kompensasjon for klimapåslaget i kraftprisen, såkalt CO2-kompensasjon, også etter 2020.

Tautrekkingen om innretningen for ordningen pågår nå i Brussel mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen. Regjeringen må jobbe aktivt inn mot denne prosessen for å sikre et handlingsrom som gir en god løsning for norske industribedrifter også etter 2020.

- Regjeringen vil etablere Prosess21 som et forum for samhandling mellom prosessindustrien og beslutningstakerne. Vi ser frem til å bidra til utformingen og etableringen av Prosess21, avslutter Ole Børge Yttredal.

> Se lansering av regjeringens industrimelding her

Relaterte saker:

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!