CO2-kompensasjonsordningen videreføres etter 2020

Publisert

Norsk Industris innspill til Regjeringen arbeid med industrimeldingen er i stor grad basert på veikartet som er utarbeidet for prosessindustrien.

- Det er gledelig at det etter statsministerens og næringsministeren pressekonferanse i dag fremkommer at flere av våre forslag har fått gjennomslag og bred omtale i meldingen, sier direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industris energi- og miljøavdeling.

> Se veikart for prosessindustrien

For industrien er bunnplanken for videre satsning i Norge at det legges til rette for at vi også i framtida skal ha sikkerhet for tilgang på kraft til konkurransedyktige priser. I den sammenheng er det viktig at regjeringen i meldingen har understreket at den vil videreføre ordningen for kompensasjon for klimapåslaget i kraftprisen, såkalt CO2-kompensasjon, også etter 2020.

Tautrekkingen om innretningen for ordningen pågår nå i Brussel mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen. Regjeringen må jobbe aktivt inn mot denne prosessen for å sikre et handlingsrom som gir en god løsning for norske industribedrifter også etter 2020.

- Regjeringen vil etablere Prosess21 som et forum for samhandling mellom prosessindustrien og beslutningstakerne. Vi ser frem til å bidra til utformingen og etableringen av Prosess21, avslutter Ole Børge Yttredal.

> Se lansering av regjeringens industrimelding her

Relaterte saker:

  1. Økt innsats for skolebøker på papir

    Uten tvil en betydningsfull nyhet for grafisk bransje og for landets skoler. Regjeringen følger opp sitt innspill om en bedre balanse mellom bok og skjerm i skolen, og foreslår i revidert statsbudsjett for andre år på rad, øremerkede tilskudd til trykte lærebøker. 300 millioner kroner er nok til over én million flere bøker til elever over hele landet.

  2. Alt klart for årets båttur

    Finn frem stråhatten og seilerskoene! Det er tid for årets vakreste eventyr. Båttur på Oslofjorden med S/S Legend torsdag 13. juni. Det er Det Grafiske Selskap og Grafisk bransjeforening Øst som inviterer deg og dine medarbeidere til denne sosiale begivenheten.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!